Lenzen voor dyslexie correcties:

Wat is dyslexie:

Dyslexie betekent letterlijk ‘niet kunnen lezen’. Met dyslexie bedoelt men lees- en spellingproblemen. Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er problemen zijn bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau.

Enkele kenmerken van dyslexie:

Moeite met lezen of schrijven, traag lezen of juist te snel, waardoor sommige woorden of soms hele regels worden overgeslagen. Moeite met het onderscheid tussen een b of een d, of een 6 en een 9. Anderen ondervinden problemen bij het klok kijken, teksten of woorden die bewegen of verspringen. Moeite met rechts en links, hoofdpijnklachten, moeite met de ondertiteling van de televisie etc.
Terwijl men toch scherp kan zien, en de oogarts, optometrist of orthoptist geen sterkteafwijking aan de ogen kan constateren.
Dyslexie is in een groot aantal gevallen steeds beter te behandelen. Tijdens het vooronderzoek is na het aanmeten van de juiste kleurencombinatie, onmiddellijk een verbetering waar te nemen.
Lees-, en leerachterstanden kunnen daarmee weer snel worden ingelopen, lessen worden weer begrepen, men krijgt weer plezier in het lezen.

Correctie van dyslexie:

Dyslexie is niet alleen met een aangepaste bril met ChromagenTM filterglazen te corrigeren, maar ook met de speciale ChromagenTM filter contactlenzen. Deze zijn zowel met als zonder sterktes leverbaar. De ChromagenTM lens wordt in Engeland door de firma Cantor & Nissel volgens de CE normen geproduceerd, en hebben als enige systeem de Amerikaanse FDA goedkeuring.
Bent u geïnteresseerd, en wilt u een afspraak maken voor een vooronderzoek in Groningen, bel dan voor een afspraak, in onze prijslijst vindt u de kosten van dit screeningonderzoek.
Meer weten over dyslexie,volg dan deze link: http://www.dyslexia-help.co.uk/dyslexia.html
Wilt u op een andere plaats in Nederland een onderzoek laten uitvoeren, bel dan voor meer informatie.