OOGCONTROLE VOOR RIJBEWIJS KEURING (CBR KEURING)

Snel en vakkundig geholpen

Oogheelkundige CBR keuringen

Zonder lange wachttijden

Maak voor het oogonderzoek een afspraak bij het Centrum voor Optometrie in Hurdegaryp. Onze oogarts op afstand brengt binnen korte tijd advies uit aan het CBR. Geen lange wachttijden. En u ontvangt snel uw uitslag. Geen ziekenhuisbezoek.

Maak zelf uw afspraak

Eenvoudig via onze internetagenda.

Eenvoudig een afspraak inplannen.

Via de internet agenda, onderaan deze pagina,  kunt u eenvoudig, zelf een dag en tijd inplannen om een afspraak voor uw rijbewijs keuring maken. U betaalt gemakkelijk via Ideal. Is de afspraak voor de oogkeuring helemaal afgerond dan ontvangt u via uw email, hiervan een bevestiging.

Oogonderzoek voor alle rijbewijzen (CBR)

Boek uw afspraak 4-5 maanden voor de afloopdatum.

Wacht niet te lang met uw verlenging.

Weet zeker dat u rijgeschikt bent ? Laat u tijdig keuren. Plan direct online uw oogheelkundige afspraak. Uitgevoerd door de optometrist conform CBR-richtlijnen en boordeling door gecertificeerde artsen. Wees er op tijd bij, en maak uw afspraak 4-5 maanden voordat uw rijbewijs verloopt !

Het CBR geeft aan dat u een oogheelkundige keuring moet krijgen. Dit kan zijn voor de verlenging van uw rijbewijs vanwege de leeftijd (75+), of omdat u een aandoening heeft die problemen kan geven met gezichtsscherpte of gezichtsveld. U heeft een vrije keuze van oogarts voor uw keuring. Bij ons bent u van harte welkom!

Wie moeten voor keuring komen

 • Houders van rijbewijzen C (vrachtwagens) en D (autobussen) moeten bij iedere verlenging van hun rijbewijs een medische en oogheelkundige keuring ondergaan
 • Houders van een rijbewijs B/E (personenauto’s) moeten voor het verlengen van het rijbewijs verplicht een medische keuring inclusief oogheelkundig oogonderzoek ondergaan indien ze 75 jaar of ouder zijn of als er mogelijk oogheelkundige en/of medische bezwaren zijn voor het besturen van een voertuig
 • Taxichauffeurs die een chauffeurspas willen aanvragen, zijn verplicht zich medisch/oogheelkundig te keuren (geneeskundige verklaring)
Maak onderaan de pagina een afspraak voor de CBR keuring

Hoe gaat rijbewijskeuring in z’n werk:

Het doel van deze rijbewijskeuring om vast te stellen of er oogheelkundige aandoeningen zijn die de veiligheid van het wegverkeer in gevaar brengen.  Dit doen we aan de hand van de vragenlijst van het CBR, en beoordeling van het gezichtsvermogen en de toestand van uw ogen.

Tijdens deze keuring:

 • Vragen wij u vragen over uw medicatie en oogheelkundige voorgeschiedenis en of u zichtproblemen heeft in het donker
 • Dan volgt een meting van de gezichtsscherpte met en zonder bril, en krijgt u eventueel een briladvies, wanneer dat nog beter kan.
 • Een globaal gezichtsveldonderzoek (gezichtsveld volgens Donders)
 • Spleetlamponderzoek met een biomicroscoop.
 • Vervolgens een scan van de macula (gele vlek) en foto’s van uw netvliezen.
 • Eventueel een volledig gezichtsveldonderzoek, dit geeft u van tevoren aan als dat nodig is. (hieraan zijn extra kosten verbonden).

  Een aanvullend gezichtsveldonderzoek is noodzakelijk wanneer er sprake is van glaucoom, een doorgemaakt herseninfarct, of ooginfarct, of als uw aan uw netvlies gelaserd bent, of bij een oogheelkundige aandoening waarbij het gezichtsveld is verstoord.

 • Bij twijfels over uw gezichtsvermogen bij schemer of donker, kan op aanvraag van de oogarts een donkeradaptatie onderzoek noodzakelijk zijn, ook hieraan zijn extra kosten verbonden. Voor meer informatie over de donkeradaptatie volgt u deze koppeling.

Maak hier de afspraak voor een oogheelkundige CBR keuing:

Wat gebeurt er vervolgens:

De oogarts zal op basis van alle gegevens en onderzoeken binnen twee werkdagen digitaal het CBR formulier via zorgdomein invullen, en een beoordeling geven over de te verwachten duur van uw rijgeschiktheid. Indien gebruik wordt gemaakt van de papieren versie zal de oogarts deze direct invullen en aan u meegeven.

Belangrijke informatie:

Tijdens dit oogonderzoek krijgt oogdruppels in, waardoor u gedurende ongeveer 2-3 uur minder scherp ziet. Autorijden na dit onderzoek wordt dan ook sterk afgeraden. Beter is het om iemand mee te nemen of per openbaar vervoer te reizen. Ook is het raadzaam een zonnebril mee te nemen i.v.m. lichtgevoeligheid van de ogen na het druppelen.

Neem mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Formulier Rijbewijskeuring door oogarts van het CBR dat de oogarts moet invullen

Aan de hand van het oogheelkundige onderzoek zal de oogarts een beoordeling geven over de te verwachten duur van uw rijgeschiktheid. Dit is een niet bindend advies aan het CBR. De medisch adviseur van het CBR kan hiervan afwijken.

Kosten van het onderzoek:

Een keuring kost bij ons €107,65 incl btw.

Deze kosten gelden ook bij afkeuring door het CBR. De kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Indien er een apart gezichtsveldonderzoek (binoculaire Esterman) moet worden uitgevoerd dan kost dit € 59,82 incl btw extra. We zullen dit altijd eerst met u overleggen. De totale kosten zijn dan € 167,47 incl btw.

Overige prijzen ziet u in onze prijslijst.

Algemene keuringseisen voor geschiktheid van het rijbewijs van uw ogen:

Gezichtsscherpte en gezichtsveld:
Een normale gezichtsscherpte, eventueel met gebruik van bril of lenzen, ligt tussen de 80% en de 150%. Hoe hoger het percentage is, hoe beter u een bord kunt lezen waardoor u veiliger aan het verkeer deelneemt.

Een normaal gezichtsveld met twee ogen is ongeveer 180 graden en met een oog 150 graden. Met een breed gezichtsveld neemt u dingen waar, waar u niet gericht naar kijkt. Hoe beter het gezichtsveld is, hoe meer u kunt waarnemen waardoor u veiliger aan het verkeer deelneemt.


Er zijn twee categorieën rijbewijzen:
Groep 1: Categorie A (motor), B (personenauto), BE (aanhanger bij personenauto) en T (tractor).
Groep 2: Categorie C (vrachtwagen), D (bus) en CE/DE (aanhanger bij respectievelijk vrachtwagen en bus).

Voorwaarden voor rijbewijzen in groep 1
Bij deze groep moet de gezichtsscherpte met beide ogen ten minste 50% bedragen. Bij personen waar één oog functioneel blind is, of die in geval van dubbelzien maar één oog gebruiken, moet de gezichtsscherpte van het goede oog ook ten minste 50% bedragen.

In sommige gevallen kunnen patienten die 40% zien ook geschikt worden verklaard. Deze mogen dan geen andere visuele functiestoornissen hebben. Zij moeten een medisch rapport van de oogarts hebben en een positieve rijtest.

Wanneer er sprake is van gestoorde dubbelbeelden dan bent u ongeschikt voor een rijbewijs, behalve na een aanpassingsperiode van minimaal drie maanden en op basis van een positief advies van een oogarts.

Het horizontale gezichtsveld moet minimaal 50 graden zijn met zowel links als rechts. Het verticale gezichtsveld dient minstens 20 graden te zijn naar boven en beneden en daarbinnen mag er geen gezichtsvelduitval zijn.

Voorwaarden voor rijbewijzen in groep 2
Bij deze groep moet één oog ten minste 80% zien en het andere oog ten minste 10%. Bij deze groep zijn brillenglazen toegestaan tot een maximale sterkte van +8 of -8. Bij contactlenzen is elke sterkte toegestaan.

Wanneer er sprake is van gestoorde dubbelbeelden dan bent u ongeschikt voor een rijbewijs.

Het horizontale gezichtsveld moet minimaal 160 graden zijn, met zowel links als rechts minimaal 70 graden. Het verticale gezichtsveld dient minstens 30 graden te zijn naar boven en

Laden...