Opties bij kleurenblindheid:

Kleurenblindheid en behandeling:

Kleurenblindheid is tot op heden niet te genezen. Hoewel het zeer goed mogelijk is met speciale kleurenfilters en contactlenzen het onderscheiden van de verschillende kleuren aanzienlijk te verbeteren.
Door het uitvoeren van verschillende screenende en diagnosticerende kleurenblindheid testen is de mate van de storing in het kleurenzien exact in beeld te krijgen.
Bij Jan de Groot Kontaktlenzen kunt u terecht voor zo’n screening en/of voor een uitgebreid onderzoek naar kleurenblindheid. Hierbij is de graad van kleurenstoornis nauwkeurig vast te stellen wat weer bepalend kan zijn bij uw medische keuring en beroepskeuze. Bij een uitgebreid onderzoek wordt gebruik gemaakt van een anomaloscoop (Heidelberg Multi Color (HMC) Anomaloskop). Voor meer informatie over deze HMC anomaloscoop, volgt u deze link.

Hulpmiddelen bij kleurenblindheid:HRR testplaat bij kleurenblindheid opties

Met de opkomst van LCD beeldschermen is de grootte van computer beeldschermen in een rap tempo toegenomen. Dit is voor personen met een kleurenstoornis geen gunstige ontwikkeling omdat zij grote moeite om kleurvlakken (vooral groen, geel en rood) van elkaar te onderscheiden. Maar ondertussen zijn er echter beeldschermen te koop die speciaal voor mensen met kleurenblindheid gunstiger in te stellen zijn.

Contactlenzen opties kleurenblindheid:

Hiervoor zijn speciale kleurenfilters nagenoeg onzichtbaar in de contactlens aangebracht. Daarmee kan het onderscheidend vermogen tussen verschillende kleuren aanzienlijk verbeteren. Volg deze koppeling voor informatie over contactlenzen bij kleurenblindheid.

Brillen opties kleurenblindheid:

Ishihara testplaat bij kleurenblindheid

Hierbij hebben de brillenglazen speciale kleurenfilters, duidelijk zichtbaar aanwezig. Daarmee kan het onderscheidend vermogen tussen verschillende kleuren aanzienlijk verbeteren.
 

Hoe gaat een kleurenonderzoek in z’n werk:

Een onderzoek naar kleurenblindheid in ons opto centrum in Groningen duurt ongeveer 1 uur. Te beginnen met een uitgebreid optometrisch onderzoek, daarbij worden de ogen nauwkeurig bekeken en gemeten. Pupilgrootte, cornea oppervlakte en natuurlijk een uitgebreide sterkte meting. Dan volgt het deel waarbij de mate en type van kleurenstoornis vastgelegd wordt. De apparatuur die daarvoor gebruikt staan hierboven al beschreven.

Wanneer deze gegevens bekend zijn kan worden bepaald welke kleurenfilter het meest effectief bij uw specifieke en persoonlijke kleurenstoornis werkt. Deze filters worden gedemonstreerd met een bril, maar ook met contactlenzen wanneer u dat wilt. Daarmee kunt u dan direct het effect van een kleurencorrectie ervaren.

Omdat in eerste instantie alle gegevens van uw ogen zijn opgenomen, kunnen contactlenzen in productie genomen worden.

Kostenaspect kleurenblindheid:

Aan het onderzoek naar kleurenblindheid en opties kleurenblindheid zijn kosten verbonden, deze kunt u in de prijslijst terugvinden. U bent op geen enkele wijze verplicht om contactlenzen of bril aan te schaffen. De kosten van bril of lenzen zijn afhankelijk van de gemeten waardes, en uitvoering van soort en type lenzen.