Jan de Groot Kontaktlenzen JGK

Screening & diagnose

Screening & diagnose2022-04-20T10:45:48+02:00

Intake, screening & diagnose bij kleurenblindheid:

Kan ik tijdens de screening kleurblindheid direct ervaren of een hulpmiddel mij helpt ?2018-05-10T12:50:58+02:00

Inderdaad, na een uitgebreide screening wordt duidelijk wat het kleurdefect aan uw ogen is, aan de hand van die waarden krijgt u verschillende mogelijkheden, waarmee het effect van een bril of lenzen direct zichtbaar is.

Go to Top