Mouches Volantes (Scotopsie):

Wat zijn mouches voulantes:

De inhoud van het oog bestaat uit een weke, geleiachtige massa. In het glasvocht kunnen zich wat troebele deeltjes bevinden, die bij een snelle oogbeweging door de massa wat vertraagd volgen. Daardoor lijkt het wel of u dan kleine zwarte-vliegjes ziet, of zwevende zwarte vlekjes.
Niets om u direct zorgen over te maken, de klachten verdwijnen vaak na een paar weken.

 

Oorzaken van de mouches voulantes:

Glasvocht troebelingen, zwarte-vliegjes, kunnen meerdere oorzaken hebben, hieronder zijn enkele van de veel voorkomende oorzaken kort beschreven.

1. Verouderingsproces:

Veroudering gaat vaak gepaard met verdikking van het glasvocht. En bijzienden hebben hiervoor meer aanleg. Dit verdichtingsproces vormt door de afbraak van collageen glasvochttroebelingen. Bij veel mensen ontstaat dit al op jonge leeftijd.

2. Glasvochtloslating:

Behalve het verdichting van het glasvocht bij toenemende ouderdom, wordt ook de hoeveelheid glasvocht minder. Dit leidt vaak tot een glasvochtcollaps bij ouderen, waarbij het glasvocht loslaat van het netvlies. Ook hierbij ontstaan glasvocht troebelingen, meestal waarneembaar als grote ringen in het gezichtsveld. Omdat het glasvocht op verschillende plaatsen met het netvlies verkleefd is, kunnen er verschillende complicaties ontstaan. Een onschuldige complicatie die optreedt is een mechanische stimulatie van het netvlies. Hierbij zijn er naast glasvocht troebelingen ook tijdelijk lichtflitsen waarneembaar zijn. Ernstiger complicaties kunnen ontstaan wanneer er zo een scheurtje in het netvlies ontstaat en er een kleine bloeding volgt. Deze zou u ook kunnen waarnemen als glasvocht troebelingen met aanhoudende lichtflitsen. Het zo ontstane gaatje in het netvlies kan leiden tot netvliesloslating en permanente blindheid. Bij het plotseling optreden van lichtflitsen of het verschijnen van grote aantallen kleine schaduwvormen is het altijd raadzaam zo spoedig mogelijk een huisarts of oogarts te bezoeken.

3. Diabetes mellitus:

Bij suikerziekte (diabetes mellitis) kan er ook bloed in het glasvocht komen. Dat ook waargenomen wordt als glasvocht troebelingen, die zomaar en soms plotseling ontstaan. Daarom is een regelmatige (jaarlijkse) controle door een oogarts of optometrist voor diabetici van groot belang.

4. Trauma:

Een andere veelvoorkomende oorzaak van glasvocht troebelingen is ongeluk met uw oog of bijvoorbeeld na een cataractoperatie.

5. Oogontstekingen:

Ook uveitis, ontsteking in het oog, veroorzaakt in veel gevallen glasvochttroebelingen.

 

Onderzoek en behandeling van zwarte-vliegjes:

Bij onderzoek krijgt u een pupilverwijdend middel toe, om zover mogelijk het netvlies te kunnen controleren. Indien er geen scheurtjes ( of ‘bijna scheurtjes’) in het netvlies worden geconstateerd is geen verdere behandeling noodzakelijk, soms wordt een nieuwe controle afspraak gemaakt. Iedere keer bij toename van de klachten of het wegvallen van een deel van het gezichtsveld moet er met spoed een nieuwe controle plaatsvinden. Wanneer er een scheurtje in het netvlies wordt geconstateerd, kan dit met een laser poliklinisch behandeld worden, zodat de schade beperkt blijft. Een operatie is alleen noodzakelijk wanneer een scheurtje een netvliesloslating heeft veroorzaakt.

 

Hoe kunt u mouches voulantes bekijken:

De meeste mensen ontdekken de zwarte-vliegjes of vlekjes wanneer ze op hun rug liggend naar de hemel kijken. Of bij het kijken naar een witte muur, of kijken op een wit vel papier. Veel glasvocht troebelingen hebben de neiging om langzaam te zinken in het glasvocht, zodat ze zich bij het op de rug liggen op den duur verzamelen nabij de macula (gele vlek) en goed zichtbaar worden. Een helderblauwe achtergrond helpt hier nog eens bij. Het effect kan nog versterkt worden door het verkleinen van de pupil, bijvoorbeeld door een klein gaatje naar de hemel te kijken. Wanneer men een speldenprik gat in kleine cirkels voor het oog beweegt is het ook mogelijk de schaduwen van de bloedvaten op het netvlies waar te nemen.