Bel ons ! 050-5790220|info@jgk.nl

Myopie controle kinderen

/Myopie controle kinderen
Myopie controle kinderen 2017-11-13T06:39:51+00:00

 

 

Myopia controle,Myopie controle folder

 

 

Snelle achteruitgang van de oogsterkte bij uw kind ? 

Veel ouders maken zich ongerust, wanneer een kind in een korte periode snel veranderd van brilsterkte. Vooral wanneer ze zelf op jonge leeftijd al aan de bril moesten. Myopie controle kan dit proces stoppen. Lees over de toepassingen en opties bij myopie controle.

Op zich is een toename van de brilsterkte geen reden tot ernstige ongerustheid.
In de groeifase van een kind is het niet vreemd dat sterkte van de ogen veranderd. Ter (simpele) verduidelijking: tijdens de groeispurt worden armen en benen langer; en ook de ooglengte veranderd, en daarmee de sterkte van de ogen. Sterkte veranderingen tot een leeftijd van 21 jaar zijn normaal, maar soms gaan deze sterkteveranderingen nog enkele jaren door.Natuurlijk zijn er veel meer oorzaken waardoor een oog in vermogen achteruit kan gaan, maar dat valt buiten het bestek van deze uitleg. 
Een toename van een minsterkte van een oog wordt als medische term myopisatie genoemd. Hierbij neemt de lengte van een oog toe. Een minglas (-) is nodig om het beeld weer juist op het netvlies te krijgen. Men spreekt dan van bijziendheid, omdat men dichtbij goed kan zien, en voor verafzien een correctie nodig heeft. Deze sterkte veranderingen zijn prima met een bril of lenzen te corrigeren, en op deze manier blijft uw kind goed zien. 
Schematische voorstelling bij myopie controle

 

Oorzaken van myopisatie: 

Wanneer een of beide ouders bijziend zijn, is er een grotere kans dat hun kinderen eveneens bijziend worden. Het gebruik van computers, beeldschermen, mobiele telefoon, tablet etc. en veel leeswerk op jonge leeftijd is een oorzaak voor de myopisatie. Wanneer de ogen langdurig op korte afstand afgestemd zijn (intensief leeswerk, kleine objecten op korte afstand), dan kan het gebeuren dat de ogen in een zogenaamde kramptoestand komen. Het oog kan zich dan bij het verafzien niet voldoende ontspannen en ontstaat een pseudo myopie. Bij deze schijnbare myopie wordt voor het verafzien ook een min correctie gemeten, maar hier hebben we te maken met een geheel andere oorzaak. Op hogere leeftijd zijn wisselende bloedsuiker waardes (diabetes) en de eerste tekenen van cataract (staar) vaak een reden voor toenemende myopie. 

 

Risico’s bij myopisatie:

Forse toename van de groei van de oogbol , veroorzaakt structurele veranderingen aan de structuur van het netvlies. Het best te vergelijken met een ballon die hard opgeblazen wordt, waardoor de wanden telkens dunner en dus kwetsbaarder worden.  Met als risico netvlies beschadigingen en/of loslatingenVooral glaucoom wordt genoemd als een risico bij hoge myopie ( > 6.00 dpt.) Oogdrukken bij hogere myopen dienen regelmatig gemeten te worden. Behandeling van myopie:Een myopie kan doorgaans met een (negatieve) bril of lenzen succesvol worden gecorrigeerd. De optometrist kan het verschil bepalen tussen een pseudo myopie en een echte myopie en zorgt voor een juist brilvoorschrift. Vaak wordt hiervoor een oogdruppel gebruikt. 

 

Verandering van het oog voor myopie controle

Myopie controle = stoppen of tegengaan:

Er zijn enkele mogelijkheden om de myopisering van een oog tegen te gaan of te stoppen. Men noemt dit myopie controle.

1. Ortho-K nachtlenzen bij rappe myopisering van het oog:

Ortho-K nachtlenzen zijn contactlenzen die ervoor zorgen dat het netvlies prikkels krijgt die, in tegenstelling tot de prikkels die het bij een bril of normale contactlenzen krijgt, de lengte groei van het oog afremmen. Deze lenzen worden gedurende de nacht gedragen, en overdag kan het oog dan zonder bril of contactlenzen scherp zien. Uitgebreide onderzoeken hebben aangetoond dat het remmen van de achteruitgang van de ogen met deze lenzen zeer succesvol is. Bruikbaar bij Lees over de toepassingen en opties bij myopie controle tot maximaal -6.50 dioptrieën. Volg deze koppeling voor meer informatie en mogelijkheden bij Ortho-k nachtlenzen. 

2. Speciale contactlenzen bij myopisering voor overdag:

Dit zijn speciaal geslepen contactlenzen die hetzelfde afbeelding effect verzorgen als de ortho-k nachtlenzen. Deze lenzen worden gewoon overdag gedragen en ’s nacht uitgelaten. Geschikt bij myopie controle tot ca. -10.00 dpt. 

3. Atropine behandeling:

Diverse studies hebben laten zien dat lage dosering atropine oogdruppels een remmend effect hebben op de groei van het oog. Als bijwerkingen kunnen discomfort en toename van de lichtgevoeligheid genoemd worden. Atropinebehandeling wordt gedaan met tussenkomst van de oogarts.   Meer informatie over atropinebehandeling: volg deze koppeling

4. Oogtraining:

En uitgebreid onderzoek toont aan dat kinderen, die meer buiten spelen in plaats van binnen zitten achter de tablet of mobiele telefoon minder progressieve myopisatie vertonen.
Oogoefeningen om myopisatie tegen te gaan, te verminderen of te voorkomen blijken in geen enkele effect te hebben. Meer hierover leest u wanneer u deze koppeling volgt.
.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.