Anomalie & Anopia:

Wat is een anomalie:

Storingen in kleurenzien worden aangeduid met anomalie, wanneer het om een verstoring gaat / vermindering van kwaliteit en als anopsie/anopie wanneer het kleuren blindheid (suppressie)betreft.

De oorzaak kan aangeboren zijn of verworven, door bijvoorbeeld een ongeluk.Afbeelding kleurenblindheids test

De belangrijkste stoornissen zijn:

Protanomalie/protanopia : betreft de kleur rood 
Deuteranomalie/deuteranopia: betreft de kleur groen
Tritanomalie/tritanopia: betreft de kleur blauw
Combinaties en overlappingen van kleurendefecten worden vaak vastgesteld.
Met de Heidelberg Multi Color Anomaloscope (HMC Anomaloskop) zijn van zowel de congenitale vorm als de verworven vorm kwantitatief en kwalitatief te diagnosticeren.
 

Oorzaken van kleurenblindheid:

Chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, diabetes mellitus, glaucoom, leukemie, lever aandoeningen, overmatig alcohol gebruik, macula degeneratie , multiple sclerosis, ziekte van Parkinson, sikkelcelziekte en retinitis pigmentosa.
Ongelukken en aandoeningen die het netvlies van het oog of bepaalde hersendelen beschadigen en bij afwijkingen aan de oogzenuw.
Medicatie zoals antibiotica, TBC bestrijding, hoge bloeddruk medicatie en medicijnen voor behandeling van reuma en malaria (chloroquine)
Leeftijd: boven de 60 jaar kan het kleurenzien door verminderen door (normale) fysiologische veranderingen die optreden in een oog.
Overmatige blootstelling aan ultraviolet licht is een van de meest voorkomende oorzaken van kleurenblindheid. Blootstelling aan bepaalde ongewenste chemicaliën en toxische bestanddelen zoals koolmonoxide en meststoffen leiden op termijn ook tot kleurenblindheid.
Bij oogaandoeningen zoals maculadegeneratie (ARMD), centrale sereuze retinopathie (CSR), opticus neuritis en glaucoom is het vermogen om kleuren te onderscheiden ook aangetast.
Anomaloscoop

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het onderzoek naar kleurenblindheid worden ons diagnostische en screenende testen gebruikt. Daardoor wordt een basis gelegd voor de correctie mogelijkheid met een bril of contactlenzen. Wanneer u gebruik gaat maken van zo’n hulpmiddel, dan is het belangrijk voorafgaand u goed te informeren of dit in uw werk is toegestaan.  Het kan bepalend zijn bij uw beroepskeuze. Want bij bepaalde beroepen worden deze voorzieningen niet geaccepteerd.