Optometrisch basis onderzoek

Optometrisch basis onderzoek, pagina in aanmaak Juni 2020:

HVoorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek, wordt in een vraaggesprek zaken zoals: oogklachten, voorgaande oogoperaties of oogaandoeningen. Of een ander doel van uw komst, medicijngebruik en eventuele erfelijke oogproblemen met u besproken. Dit noemt men de anamnese.

Vervolgens worden de ogen gemeten op gezichtsscherpte, de samenwerking tussen de oogspieren, en wordt de sterkte van een bril of contactlenzen bepaald. Dit noemt men de refractie.

Tijdens de tonometrie wordt de inwendige oogdruk van de ogen gemeten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een apparaatje dat licht tegen het oog wordt gezet. Door een druppeltje verdoving met kleurstof te gebruiken voelt u daar helemaal niets van.

Tijdens het optometrisch onderzoek worden de ogen nauwkeurig onderzocht op eventuele afwijkingen. Dit gebeurt met behulp van een microscoop waarmee de oogbol,traansamenstelling, oogleden etc grondig onderzocht worden. Bij het inwendige oogonderzoek, worden er druppels gebruikt, die de pupillen wijder maken, zodat het inwendige van het oog beter gezien kan worden.

Na het optometrisch onderzoek zet de optometrist alles voor u op een rijtje,

• Het brilvoorschrift dat gemeten werd,

• De afwijkingen de gezien werden worden met u doorgenomen. (is daar al dan niet verdere behandeling door de optometrist nodig ?)

• Adviseren om aanvullend optometrisch vervolg onderzoek te doen (bv. Gezichtsveldonderzoek, glaucoomscreening) Tevens zal hij beoordelen of verdere behandeling en/of verwijzing naar oogarts, huisarts of een andere specialist nodig is.

• Verwijzing als nodig naar huisarts, oogarts, orthoptist of gespecialiseerde collega.

  • Resultaten van het onderzoek per email.

Tips bij het optometrisch basis onderzoek:
1. Neem een zonnebril mee.
2. Druppels beïnvloeden de rijvaardigheid, niet zelf autorijden.
3. Zet al uw vragen vooraf op papier.
4. Breng zonodig voorgaande bril-, of contactlens recepten mee.

5. Wij verkopen geen brillen, onze focus is gericht op oogonderzoek.

Wanneer een optom. Oz:
Oogklachten
Second opinion (bril of lenzen)
Reguliere controle bij erfelijke oogproblemen

Al onze onderzoeken zijn zonder enige aankoopverplichting.