Kostenplaatje van de ortho-k nachtlenzen, voorwaarden en garantie:

 
 

Het aanmeten van deze Ortho-K nachtlenzen vereist in eerste instantie nogal wat tijd. Uw ogen worden op diverse manieren uitgebreid gemeten en bekeken. Met deze gegevens worden lenswaardes voor u vastgelegd en bepaald. Aan de hand van deze meetwaardes, worden uw contactlenzen uiteindelijk door de fabrikant gemaakt.

Vaste klanten korting.
Als vaste klant van Jan de Groot Kontaktlenzen heeft u natuurlijk een streepje voor:
Draagt u momenteel contactlenzen en zijn uw gegevens bij ons bekend, dan gelden voor u gunstiger voorwaarden en tarieven, als u in het bezit bent van een geldige Service Card of een ander geldig service systeem. Wanneer u met uw gegevens inlogt, dan kunt u zien exact zien hoe het kostenaspect er voor u uitziet.(login). Nog geen klant van JGK, zijn uw gegevens niet bij ons bekend, dan ziet de kostenstructuur er als volgt uit:

De kosten van de aanschaf van deze lenzen is opgesplitst in twee delen:
1. Startkosten.
2. Eindafrekening, (bij voorkeur in maandtermijnen).

1. De startkosten bedragen: € 326,=  Hierbij zijn inbegrepen:
Uw Ortho-K nachtlenzen (2 stuks).
Aanpaskosten.
Instructiekosten.
Service Card gedurende 1 jaar voor controles en nazorg.
De Service Card is ook van toepassing bij tussentijds verlies en breuk.
De mogelijkheid voor teruggave van de lenzen bedraagt 2 maanden. Levert u uw lenzen binnen deze garantieperiode van 2 maanden in, dan ontvangt u een bedrag van € 176,= retour.

2. Eindafrekening: 
Wanneer u de lenzen behoudt, en de teruggave termijn verstreken is, betaalt u een eindafrekening van € 146,= of (bij voorkeur) 10x een maandbedrag van € 14,60.

Voor de controle en nazorg wordt u uiteindelijk halfjaarlijks verwacht. Hiervan krijgt u voor zover mogelijk bericht.

De lenzen worden per jaar, na de controle vervangen.
De kosten hiervan kunnen op twee manieren met u worden verrekend.

Heeft u bij de eindafrekening gekozen voor de maandbetaling:
dan betaalt u bij vervanging € 86,50 per lens. De maandbetaling van € 14.60 loopt dan gewoon 1 jaar door. In het totaal betaalt u dus € 319,= (12 termijnen van € 14,60 + 2x € 86,50)
De kosten van de Service Card, controles en nazorg zijn hierbij dan inbegrepen.
Bij verlies of breuk van een lens bedraagt uw eigen risico € 130,= per lens.

 

Of u kiest voor een andere aanschaf mogelijkheid:


U heeft bij de eindafrekening niet gekozen voor de maandbetaling. Dan betaalt u voor uw lenzen € 136,= per lens als u uw Service Card weer verlengd heeft.
Voor de verlenging Service Card voor controle en nazorg ca. € 88,= Bij verlies of breuk van een lens bedraagt uw eigen risico met een geldige Service  € 130,= per lens.
Vloeistofpakket kunt u naar behoefte afhalen, of worden naar uw huisadres verstuurd. Kijkt u voor de volledigheid wel even naar de voorwaarden van ons VRS systeem.

 

Voorwaarden:

Algemeen:
De uitgebreide voorwaarden worden u bij aanschaf van deze Ortho-K nachtlenzen schriftelijk verstrekt. Hieronder vindt u de belangrijkste. Voor de overige vragen kunt u zich tot uw contactlensspecialist wenden.

Beëindigen van het systeem:
Na de teruggave periode van twee maanden wordt het Free-Lens-Plan stilzwijgend telkens met 12 maanden verlengd. Wilt u het systeem beëindigen, dan dient u dit uiterlijk 2 maanden voor de aflooptermijn schriftelijk te doen. De laatste maandbetaling vindt dan plaats in de 12e maand.

Verlies en breuk:
Bij verlies of breuk van een of meerdere lenzen, bedraagt uw eigen bijdrage € 130,= per lens­, als u voor maandbetaling gekozen heeft, of met een geldige Service Card, bovendien schuift de vervangdatum van deze lens 12 maanden op. Ingeval van breuk, bij vermoeden van een materiaalfout, wordt de gebroken lens (meer dan de helft), ter beoordeling naar de fabrikant opgestuurd, wat u in eerste instantie niet van het betalen van het eigen risicobedrag ontslaat.

Kostenplaatje van deze lenzen zonder een geldige Service Card op aanvraag.